برنامه های دکترفدایی درصداوسیما

admin آبان ۴, ۱۳۹۳ ۰
برنامه های دکترفدایی درصداوسیما

۱) رادیو  روزهای یکشنبه وسه شنبه   برنامه قانون ،مشاوره ،زندگی ساعت۱۰/۱۵

۲) تلویزیون روزهای چهارشنبه برنامه رتبه ایران   ساعت۲۰/۱۵

فرستادن دیدگاه »

www.ahoorae.com