رسانه ها

از این پس زنان برای دریافت مهریه باید به جای دادگاه به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند

برخی از کارشناسان معتقدند نگاه سنتی مبنی بر وجود مهریه های سنگین به هیچ وجه نمی تواند تضمینی برای زندگی مشترک باشد چنانکه تاکنون چنین نگاهی بستر ساز افزایش تعداد بدهکاران و زندانیان مهریه شده است.

جدایی همسران در جامعه سنتی امر بسیار قبیحی بود و بعضاً گفته می‌شد زن با لباس سفید وارد خانه همسر می‌شود و با لباس سفید هم خارج می‌شود، منتهی امروز عللی برای طلاق بیان می‌شود که دکتر حسن فدایی از آن به‌عنوان طلاق مضحک یاد می‌کند. دیدارنیوز در گفت‌وگویی مفصل با دکتر فدایی علل و عوامل طلاق به‌طور کلی و طلاق مضحک به‌طور خاص را مورد بررسی قرار داده است.