سلسله گفتارهای حقوق خانواده (۱۴)

با اینکه بیشتر آثار نکاح بوسیله قانون معین میشود و زوجیت رابطه حقوقی خاصی است که اشخاص نمی توانند شرایط و نظام آنرا به هم بزنند باید پذیرفت که به هر حال نکاح عقد است و باید شرایط اساسی کلیه عقود را که قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برشمرده است، داشته باشد. o قصد […]

سلسله گفتار حقوق خانواده (۱۳)

در مباحث از پاره ای از موانع نکاح که بیشتر مورد سوال و دقت نظر خوانندگان محترم واقع می شود سخن گفتیم . در این مجال به بیان دیگر موانع مبتلابه نکاح می پردازیم. عده زن در عده بودن زن یکی از موانع نکاح بشمار می آید. بنا بر تعریف ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران […]

سلسله گفتارهای حقوق خانواده (۱۲)

مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو راموقتاً یا بطور دائم منتفی می سازد حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد. عقدی که به این ترتیب منعقد می شود، باطل است و لذا اثری از لحظه انعقاد بر […]

شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله

مطابق بند۴ماده۳۰۷قانون مدنی یکی از اسباب ضمان قهری استیفاء است. ووبه استناد ماده ۳۳۶و۳۳۷ استیفاءممکن است یا نسبت به عمل غیر یا مال غیر صورت پذیرد مطابق ماده۳۳۶: “هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده ویاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل […]

سلسله گفتارها ی حقوق خانواده (۱۶)

کسی که وکیل دیگری می شود در حدود وکالتی که به او داده میشود از طرف موکل نمایندگی دارد تا مورد وکالت را انجام دهد و حق تجاوز از ان را ندارد چنانچه وکالت مقید به امر معینی باشدمثلا هر گاه زنی به دیگری وکالت دهد که او را به ازدواج مردمعین در آورد، وکیل […]

سلسله گفتارهای حقوق خانواده (۱۵)

در شماره پیشین در خصوص الفاظ که یکی از وسابل اعلام اراده محسوب میشود بحث کردیم حال سئو ال این است آیا طرفین میتوانند به وسیله ای غیر از الفاظ مثلا از طریق نوشته،کتابت و یا اشاره مبادرت به انعقاد نکاح نمایند فقه فقهای اسلام اعم از شبعه و سنی معمولا نوشته را برای انعقاد […]